Kom er samen uit met Fraaije diensten
 
Conflictmanagement en mediation

Conflictmanagement

Fraaije diensten

Als conflictcoach begeleid Bas van Fraaije diensten organisaties bij het analyseren, waarderen van en acteren op conflictsituaties om meer winst te halen uit conflicten. Bij conflictmanagement worden conflicten bedrijfsmatig benadert waarna ze conform het eigen bedrijfsbeleid worden aangepakt.


Wat is conflictmanagement?

Kort gezegd is conflictmanagement het managen van conflicten. Het herkennen en erkennen van het conflict om het daarna rationeel te organiseren en faciliteren. Conflictmanagement is iets natuurlijks en zit in de mens. Kijk je in de natuur zie je dat dieren en mensen bij een conflict hun positie, mogelijkheden en risico inschatten, waarna ze een beslissing maken. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waar je wil oversteken bij een zebrapad, maar er een vrachtwagen met 60 kilometer per uur aan komt. Of dat je de greep in een pot afstemt op de inhoud (punaises of snoep). 

Conflictmanagement Fraaije diensten


Conflictmanagement kan zowel privé als zakelijk. In de privésfeer zie je dat veel mensen onbewust hun conflicten managen. Zakelijk gezien is conflictmanagement zeker een meerwaarde. Het zal kosten besparen, relaties en je positie verduidelijken en zinvolle management informatie opleveren  Door conflictinformatie te verzamelen, te beheren en analyseren wordt duidelijk hoe een organisatie (onderdeel) omgaat met conflicten. Hierdoor krijg je antwoorden op vragen zoals; Welke conflicten worden aangegaan of juist vermeden? Welke aanpak wordt het meest gebruikt en welke past het best? 

Uiteindelijk draait het erom ieder conflict te beoordelen om bewust te kunnen kiezen welke benadering in dit geval het meest passend is. In de theorie (Rahim, 2000) wordt aangegeven dat conflictmanagement niet vanzelfsprekend uitgaat van het voorkomen, vermijden of beëindigen van een conflict. Het gaat om het ontwikkelen van effectieve strategieën om de destructieve functie van conflicten te minimaliseren en de constructieve functionaliteit te versterken. Hierdoor verbetert de effectiviteit van mensen en organisaties.


Conflicthantering

Er zijn vele verschillende soorten conflicten en daarbij zijn er ook veel verschillende definities van een conflict. F. Glasl heeft de escalatie lader in 1997 ontwikkeld. Die escalatieladder verdeeld de escalatiegraad in verschillende fases waarbij wordt aangeven welke conflictbemiddeling methode daar het best bij aansluit. Echter heeft iedereen zijn of haar eigen unieke manier om conflicten te hanteren. Er zijn wel een aantal conflicthanteringsstijlen te onderscheiden. Kenneth W. Thomas & Ralph H. Kilmann hebben het populairste model  "Thomas-Kilmann model" ontwikkeld met vijf stijlen. Deze vijf conflicthanteringsstijlen (doordrukken, samenwerken, compromis sluiten, vermijden en toegeven) zijn ook relevant bij conflictmanagement. De conflicthanteringsstijl impliceert een gedrag. De stijl en het gedrag kan worden aangepast door het conflict bewust te beoordelen om daarna voor die situatie de beste passende stijl te kiezen. Dit is een manier van conflicthantering waardoor je het resultaat van het conflict optimaliseert.


Waarom conflictmanagement?

Conflictmanagement is een zinvol instrument om gestructureerd en op basis van feiten, op een relatief eenvoudige manier, de positieve en negatieve effecten van het conflict te beheren om het meest optimale resultaat te halen uit conflicten. Daarnaast heeft conflictmanagement andere voordelen zoals kostenbesparend, meer inzicht en invloed, een beleidsmatige aanpak en een betere samenwerking. Conflictmanagement is een bruikbare manier om managementinformatie te genereren en een organisatie voor te bereiden op conflictsituaties. Conflictmanagement kan zowel pro- als reactief worden ingezet, waarbij ieder conflict een eigen aanpakt krijgt. Het draait om conflicten om te zetten in strategische kansen en conflicten oplossen.


Winst behalen bij het oplossen van een conflict.

Conflictmanagement geeft je stuurinformatie en een kader om conflicten zo optimaal mogelijk op te lossen. Conflicten oplossen start met het herkennen en erkennen van het conflict. Daarna kunnen de conflicten worden aangepakt. Door conflicten te registreren, analyseren, kwalificeren en evalueren wordt de manier van conflict oplossen steeds inzichtelijker en effectiever.Contactgegevens

Fraaije diensten

Bas Fraaije

Gruttolaan 6 te Vught

Email: info@komersamenuit.nl

Telefoon: 06-48 96 39 41
 
 
 
 
E-mailen
Map
Info
LinkedIn