Kom er samen uit

met 
Fraaije diensten

Conflict mediation en conflictmanagement 

 Bas Fraaije mediator bij Fraaije dienstenBas Fraaije mediator bij Fraaije diensten

Inleiding

Op deze welkomstpagina van Fraaije diensten stel ik mezelf voor als conflict mediator. Tevens wordt kort en bondig uitleg gegeven over conflict mediation, waarbij ook de voordelen van conflict mediation worden benoemd. Op de welkomstpagina van Fraaije diensten wordt u verder geïnformeerd over werkwijze en werkgebieden. Op de andere pagina's wordt gebied specifieke informatie verstrekt. In de conflict mediation kennisbank, aan de rechterzijde van iedere pagina, vind u diepgaandere artikelen over onderwerpen als; Wat is mediation?, Wat kost een arbeidsconflict? en Online mediation


Mediator Bas Fraaije stelt zich voor

Ik ben Bas, mediator bij Fraaije diensten. Als sociaal wetenschappelijk onderzoeker, bedrijfskundige en mediator ben ik gespecialiseerd in de sociale context van samenwerkingen, samenleven en relaties. Samen is de kern waar mijn dienstverlening om draait. Op het gebied van samenwerken, samenleven en relaties zijn conflicten, ook bij mij, onderdeel van de realiteit. Iedereen heeft daarbij zijn of haar eigen manier om met conflicten om te gaan. In sommige gevallen kom je er samen niet uit en kan een onafhankelijke en onpartijdige buitenstaander hulp bieden. Als generalist pas ik mediation toe op verschillende gebieden. Daarbij kan je denken aan conflictsituaties zoals arbeidsconflicten, bestuurskwesties, overnames, echtscheidingen, nalatenschappen, burengeschillen, uitkeringen en belastingzaken.

Er zijn verschillende manieren van conflictbemiddeling waarbij een buitenstaander betrokken wordt. Conflict mediation is er hier één van. Als mediator (onafhankelijke en onpartijdige buitenstaander) begeleidt ik het proces met betrekking tot het voorkomen en het oplossen van conflicten en regisseer ik het mediationproces waardoor partijen 'zelf', veilig en rechtvaardig over alle relevante zaken aan een duurzame gezamenlijke oplossing kunnen werken. Als conflict mediator heb ik geen panklare oplossing voor een conflict, maar ben ik wel geïnteresseerd in de situatie, het verhaal, de interactie en de oplossingen.


Wat is conflict mediation?

In de mediation literatuur zijn verschillende definities van conflict mediation. In mijn eigen woorden is mediation een manier van conflictbemiddeling, waarbij conflictpartijen een neutrale en onafhankelijke partij (een mediator) aanstellen voor de begeleiding van het proces. Het proces bestaat uit communiceren, onderhandelen en afspraken vastleggen. Partijen nemen vrijwillig deel aan een mediationtraject en gaan onder begeleiding van de mediator werken aan een gezamenlijke duurzame oplossing. 

Een mediator is onpartijdig en tijdens het proces geldt geheimhouding, waardoor partijen veilig, open en vrij met elkaar in gesprek kunnen gaan. In het mediationtraject begeleidt de mediator partijen bij de communicatie en onderhandelingen om afsluitend bindende afspraken vast te kunnen leggen in een vaststellingsovereenkomst. Tijdens een mediationtraject zijn alle partijen gelijkwaardig en kunnen ze op elk gewenst moment de mediation stopzetten.

Conflict mediation biedt de mogelijkheid om in conflictsituaties zelf naar een oplossing te zoeken. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat in veel gevallen een eigen oplossing meerwaarde biedt ten opzichte van een door een derde aangedragen oplossing. Daarbij is een gevecht (zoals een rechtzaak) meestal intensief en levert het schade op, terwijl een open en positieve confrontatie (mediationtraject) meer op kan leveren dan het schaadt. Één van de voornaamste meerwaarde van een conflict mediator is zijn onafhankelijkheid. Daarnaast wordt ook de hulp die de mediator kan bieden bij het structureren en vergaren van relevante informatie als een meerwaarde ervaren. Hieronder nog een aantal voordelen van mediation.


Voordelen van conflict mediation

  • Een mediator helpt structuur en inzicht te brengen in een conflict, waardoor partijen zelf wel overwogen beslissingen nemen. 

  • Zelfbeschikking, dus gezamenlijk naar oplossingen zoeken in plaats van dat een buitenstaander een oplossing opgelegd.

  • Sneller en voordeliger dan andere vormen van conflictbemiddeling zoals een juridisch traject of arbitrage.
  •  Conflict verbreden waardoor er in één mediationtraject meerdere conflictpunten worden behandeld.
  •  Conflict mediation is gericht op coöperatie waardoor schade wordt beperkt.
  •  Conflict mediation is een toekomstgerichte positieve aanpak die kijkt naar wat echt belangrijk is.

  •  Conflict mediation biedt de mogelijkheid om het mediation traject situatiespecifiek vorm gegeven.

Mocht u meer informatie over mediation zoeken verwijs ik u naar de kennisbank of kunt u vrijblijvend contact met me opnemen.


Werkwijze bij conflict mediaton

In een mediationtraject begeleidt mediator van Fraaije diensten partijen op een no-nonsense en proffesioneel wijze. Dit kan zowel traditioneel als doormiddel van online mediation. Het mediation proces wordt aangegaan om tot de meest optimale gezamenlijke oplossing te komen. Daarbij staan rust, respect, eerlijkheid, luisteren en elkaar begrijpen centraal. Middels een gestructureerd mediation proces (conflict uitdiepen, conflictpunten inventariseren en structureren, kijken wat in deze situatie de meest passende mogelijkheden zijn) werken de partijen naar gezamenlijke afspraken. Deze afspraken worden meestal vastlegt  in een vaststellingsovereenkomst. Tijdens een mediation krijgen de ervaringen uit het verleden, de realiteit van het heden en de verwachtingen voor de toekomst aandacht.

Als mediator regisseer ik het proces waardoor er voortvarend en constructief gecommuniceerd en onderhandelt wordt over belangen die er echt toe doen. Daarbij pas ik mijn stijl en aanpak aan op de situatie en kunt u vrij aan gezamenlijke oplossingen werken. Benadrukt wordt dat u met deze werkwijze zelf de mogelijkheid heeft om uw belangen vertrouwelijk en direct te behartigen. Daardoor heeft u invloed op de uitkomst en uw eigen toekomst. Zelf afspraken maken over wat voor u belangrijk is en de gezamenlijke toekomst bepalen door zelf actief deel te nemen in het mediation proces.

De kosten van mediation verschillen per situatie omdat het steeds een unieke situatie betreft. Het is gangbaar, maar niet noodzakelijk,  dat beide partijen de mediation kosten evenredig verdelen. Fraaije diensten werkt op basis van een uurtarief van 135,00 euro inclusief btw. Echter kunnen afspraken worden gemaakt over de mediation kosten. Per situatie kan een inschatting worden gemaakt zodat er vooraf een afgesproken prijs kan worden vastgelegd.


Kom in contact

Zit u in een conflictsituatie zoals een echtscheiding of arbeidsconflict en komt u er samen niet uit? Dan nodig ik u uit voor een vrijblijvende kennismaking. Daar kunnen we uw conflictsituatie bespreken en kijken welke mogelijkheden mediation biedt. Ik help u graag conflictsituaties positief doordacht aan te pakken.

Indien u vragen heeft over conflict mediation, of conflictmanagement kunt u uiteraard kosteloos en vrijblijvend Contact opnemen.Fraaije diensten contactgegevens, mediator Bas Fraaije

E-mailen
Map
Info
LinkedIn