Familie mediation

Familie mediation, Fraaije diensten, mediator Bas Fraaije


Inleiding

Op deze pagina wordt familie mediation toegelicht. Daarna worden een aantal voorkomende specifiekere onderwerpen zoals nalatenschapsmediation en echtscheidingsmediation behandeld. In de mediation kennisbank vind u informatie over verschillende mediation gerelateerde onderwerpen.


Familie mediation 

Bij familie mediation kan men aan verschillende conflicten zoals een erfenis of scheiding denken. In de meeste gevallen spelen bij mediation trajecten in de privé sfeer emoties een rol en blijven partijen in de toekomst aan elkaar verbonden. Daarom is het bij familie conflicten (zoals een scheiding of nalatenschap) belangrijk om naar een duurzame maatwerkoplossing te werken. Een duurzame oplossing is de meest optimale oplossing voor langere tijd waarmee partijen kunnen leven en die voor het gevoel goed is afgewikkeld. In een mediationtraject heb je de mogelijkheid om zelf actief te werken aan de meest optimale gezamenlijke oplossing. Daarnaast is mediation sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Mediation is een manier van conflictbemiddeling, waarbij conflictpartijen vrijwillig een neutrale en onafhankelijke partij (de mediator) aanstellen om het proces, om gezamenlijk aan een duurzame oplossing te werken, te regisseren. Daarbij is de mediator onpartijdig en geldt geheimhouding, waardoor partijen veilig, open en vrij met elkaar in gesprek kunnen gaan. De mediator begeleidt de partijen bij de communicatie en onderhandelingen om bij beëindiging bindende afspraken vast te kunnen leggen. Tijdens een mediationtraject zijn alle partijen gelijkwaardig en kunnen ze op elk gewenst moment de mediation stopzetten. Hieronder een aantal veelvoorkomende  familiesituaties waarbij een mediatior wordt ingeschakeld.

  • Nalatenschapsmediation / mediation bij een erfenis

  • Echtscheiding mediation

Deze specifieke situaties worden hieronder kort toegelicht.


Nalatenschapsmediation / mediation bij een erfenis

Een nalatenschap is vaak een complexe en gevoelige kwestie, waar door emoties verschillende belangen en de verdeling van de erfenis (mogelijk inclusief familiebedrijf) conflicten kunnen ontstaan. De verhoudingen kunnen verstoord raken, waardoor de onderlinge communicatie moeizaam verloopt, er onenigheid ontstaat en familiezaken moeilijk tot niet bespreekbaar zijn. Middels nalatenschapsmediation kunt u vooraf (pre-nalatenschapsmediation) of achteraf (post-nalatenschapsmediation) conflicten verkomen en/of oplossen. 

De nalatenschapsmediator beschikt niet over een panklare oplossing, maar begeleidt partijen naar hun eigen oplossing en daarbij wordt gewerkt aan het herstellen van de verstoorde verhouding(en). De nalatenschapsmediator regisseert de communicatie, waarbij frustraties, moeilijke onderwerpen en taboes worden besproken. Tijdens de nalatenschapsmediation worden familiezaken bespreekbaar gemaakt en ontstaat er meer inzicht in de situatie. Partijen kunnen onder begeleiding van de mediator aan een gezamenlijke en meest optimale oplossing werken. De gezamenlijke oplossing moet niet alleen juridisch en fiscaal kloppen, maar ook optimaal duurzaam zijn en goed voelen. Ter afsluiting van de nalatenschapsmediation worden afspraken voor de toekomst gemaakt en vastgelegd.

Uit ervaring blijkt dat iedere situatie uniek is, waardoor het vooraf lastig is om een nalatenschapmediation traject te voorspellen. Echter beschikken we wel over de kennis, de vaardigheden en de ervaring om het mediationproces te structureren en alle relevante onderwerpen aanbod te laten komen


Echtscheiding mediation

Scheiden is een complex, gevoelig en ingrijpend proces dat op vele vlakken invloed heeft. De vraag: en hoe moet dit nu verder? is dan ook geen uitzondering. De veilige omgeving waar je aan gewend was is ineens niet meer zo stevig. Er zijn veel gevoelens, vragen, onduidelijkheden en onzekerheden. Daarbij komt dat er keuzes voor de toekomst moeten worden gemaakt en moet er worden bekeken hoe die toekomst zo goed mogelijk te organiseren voor alle partijen. Dit is over het algemeen een hectische tijd voor (ex)partners en hun omgeving.

Conflictmediation, echtscheidingsmediator Fraaije diensten, mediator Bas Fraaije

Iedere echtscheiding is uniek en er is daardoor ook geen doorsnee oplossing. Daarom is mediation bij een echtscheiding zo waardevol. Middels mediation werk je naar de meest acceptabele oplossing die zorgt dat partijen een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. Indien er kinderen bij betrokken zijn moet er ook gedacht worden aan een ouderschapsplan en andere zaken. Afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en kunnen in de loop der tijd worden herzien. Als situaties veranderen zijn er nieuwe afspraken nodig. 


Familie mediation, Fraaije diensten, mediator Bas FraaijeE-mailen
Map
Info
LinkedIn