Overheidsmediation


Inleiding

Overheidsmediation is op basis van de conflictpartijen onder te verdelen in drie vormen. De eerste vorm is bij geschillen tussen overheden zoals bijvoorbeeld tijdens een fusie. De tweede vorm is een geschil tussen de overheid en burger(s). Denk dan bijvoorbeeld als een conflict over het onderhoud van de publieke ruimte. De derde vorm is wanneer de overheid opdrachtgever is voor een mediation tussen partijen, zoals bijvoorbeeld bij overlast of een burenruzie. Omdat dit een divers spectrum aan complexe en uiteenlopende kwesties behelst wordt iedere situatie geanalyseerd om per situatie de meest optimale benadering te bepalen. De kracht van Fraaije diensten is het creeren van een sfeer waardoor partijen open, eerlijk en gelijkwaardig een rechtvaardig proces kunnen doorlopen om tot gezamenlijk acceptabele oplossingen te komen.


Mediation tussen overheid en burger

Daar zijn burgers in conflict met een overheidsinstantie. Als een dergelijk conflict langer voortduurt lopen de emoties op en ontstaat soms een gevoel van onmenselijkheid en onmacht waardoor de het conflict escaleert. In zulke gevallen is het raadzaam om proactief te handelen, door het conflict persoonlijk te verhelderen en om samen duidelijk te krijgen wat er belangrijk is in de toekomst. Als dit duidelijk is kan er bekeken worden hoe dit valt te realiseren en kunnen daar afspraken over worden gemaakt. Mediation geeft in dit soort situaties de mogelijkheid om gevoel met elkaar te houden en relatie te beheren.


Overheidsmediation, Fraaije diensten, mediator Bas Fraaije

E-mailen
Map
Info
LinkedIn