Kom er samen uit met Fraaije diensten
 
Conflictmanagement en mediation

Conflictmanagement en mediation

Fraaije diensten

 

Fraaije diensten begeleidt partijen om kort en krachtig met conflictsituaties om te gaan. Daarbij is de dienstverlening naar aanleiding van passie en relevantie verweven met vechtkunst. Vanuit de gedachte "zit er boven op, ben voorbereid, creëer en kijk naar de mogelijkheden", kun je conflictsituaties managen en de schade beperken, optimaal renderen en het meest ideale resultaat uit conflicten halen.

Fraaije diensten verzorgt conflictmanagement en zakelijke mediation vanuit een bedrijfskundige en sociaal wetenschappelijke achtergrond.  Met conflictmanagement van Fraaijen diensten werk je aan een degelijke verdediging en effectieve stootkracht. Bij zakelijke mediation faciliteren en begeleiden wij sparringsessies om er samen uit te komen.


 


Fraaije diensten

Bas, mediator bij Fraaije diensten, begeleidt organisatie om meer winst te halen uit conflicten. Fraaije diensten is in 2018 opgericht door Bas Fraaije met als doel het samen uit de samenleving meer aandacht te geven. De samenleving is steeds individualistisch geworden waardoor de aandacht vooral op het eigen presteren en gewin is gericht. Als sociaal wetenschappelijk onderzoeker, bedrijfskundige, conflictcoach en mediator ben ik gespecialiseerd in de sociale context van samenwerkingen, samenleven en relaties. Samen is een terugkerende term die bij mijn dienstverlening vaak terugkomt. Op het gebied van samenwerken, samenleven en relaties zijn conflicten onderdeel van de realiteit. Iedereen heeft daarbij zijn of haar eigen manier om met conflicten om te gaan, oftewel conflicthantering. Hoe om te gaan met conflicten is bij organisaties vaak minder natuurlijk geregeld dan bij mensen en daar is nu juist de winst te pakken.  

In sommige gevallen kom je er samen niet uit en kan een onafhankelijke en onpartijdige buitenstaander (arbiter, rechter, coach of mediator) hulp bieden. Ik zie in veel gevallen de meerwaarde van mediation en daarom heb ik de opleiding tot mediator afgerond. De meerwaarde van mediation is dat het streeft naar een win-win situatie, waarbij partijen elkaar zo min mogelijk schaden. Ik vergelijk het wel eens met sport, waarbij mediation overeenkomt met trainen en elkaar beter maken ten opzichte van een rechtszaak, waar het gaat om winnen en verliezen. Als generalist ben ik gericht op de zakelijke mediation martkt en gespecialiseerd in familiebedrijven. 

Er zijn verschillende manieren van conflictbemiddeling waarbij een buitenstaander betrokken wordt. Conflict mediation is er hier één van. Als mediator (onafhankelijke en onpartijdige buitenstaander) begeleidt ik het proces met betrekking tot het voorkomen en het oplossen van conflicten en regisseer ik het mediationproces waardoor partijen 'zelf', veilig en rechtvaardig over alle relevante zaken aan een duurzame gezamenlijke oplossing kunnen werken. Als conflict mediator heb ik geen panklare oplossing voor een conflict, maar begeleid ik partijen vertrouwelijk naar hun optimale gezamenlijke oplossing.

Conflictmanagement van Fraaije diensten
Conflictmanagement is het bedrijfsmatig omgaan met conflicten. In samenwerking met de klant implementeert Fraaije diensten een conflictmanagementsysteem om conflictsituaties bedrijfsmatig aan te gegaan waardoor men meer winst haalt uit conflicten. Door conflicten bedrijfsmatig te benaderen kunnen ze conform het bedrijfsbeleid worden afgehandeld.

Mediation bij Fraaije diensten

Er zijn verschillende definities van  mediation, waarbij het steeds gaat om een manier van conflictbemiddeling, waarbij conflictpartijen een neutrale en onafhankelijke partij (een mediator) aanstellen voor de begeleiding van het vertrouwelijk proces van communiceren, onderhandelen en afspraken maken. Partijen nemen vrijwillig deel aan een mediationtraject en gaan onder begeleiding van de mediator vertrouwelijk en vrijwillig werken aan een gezamenlijke duurzame oplossing. Om zoveel mogelijk winst uit conflictsituaties te halen. 

Een mediator is onpartijdig en tijdens het proces geldt geheimhouding, waardoor partijen veilig, open en vrij met elkaar in gesprek kunnen gaan. In het mediationtraject begeleidt de mediator partijen bij de communicatie en onderhandelingen om afsluitend bindende afspraken vast te kunnen leggen in een vaststellingsovereenkomst. Tijdens een mediationtraject zijn alle partijen gelijkwaardig en kunnen ze op elk gewenst moment de mediation stopzetten.

Conflict mediation biedt de mogelijkheid om in conflictsituaties zelf naar een oplossing te zoeken. Daarnaast ben ik ervan overtuig d dat in veel gevallen een eigen oplossing meerwaarde biedt ten opzichte van een door een derde aangedragen oplossing. Daarbij is een gevecht (zoals een rechtzaak) meestal intensief en levert het schade op, terwijl een open en positieve confrontatie (mediationtraject) meer op kan leveren dan het schaadt. Één van de voornaamste meerwaarde van een conflict mediator is zijn onafhankelijkheid. Daarnaast wordt ook de hulp die de mediator kan bieden bij het structureren en vergaren van relevante informatie als een meerwaarde ervaren. Hieronder nog een aantal voordelen van mediation.
Kom in contact met Fraaije diensten conflictmanagement en mediation

Zit u in een conflictsituatie zoals een opvolgingsconflict of arbeidsconflict en komt u er samen niet uit? Dan nodig ik u uit voor een vrijblijvende kennismaking en help ik u graag om conflictsituaties positief en doordacht aan te pakken. Indien u vragen heeft over conflict mediation, of conflictmanagement kunt u uiteraard kosteloos en vrijblijvend Contact opnemen.Contactgegevens

Fraaije diensten

Bas Fraaije

Gruttolaan 6 te Vught

Email: info@komersamenuit.nl

Telefoon: 06-48 96 39 41 

 
 
 
 
E-mailen
Map
Info
LinkedIn