Kom er samen uit met Fraaije diensten
 
Conflictmanagement en mediation

Conflictmanagement en mediation

Fraaije diensten

 

Fraaije diensten begeleid organisaties om meer winst te halen bij het oplossen van geschillen. Door conflicten bedrijfsmatig te benaderen kunnen er conform het bedrijfsbeleid richtlijnen worden opgesteld hoe conflicten te hanteren.

Op het gebied van mediation is Fraaije diensten gericht op de zakelijke mediation markt en gespecialiseerd op mediation bij familie bedrijven. Uw bestuurs-, arbeids- of overname conflict is bij ons in goede handen. Inzake bedrijfsopvolging ondersteunen we graag bij het vormgeven van een gezamenlijk toekomstbeeld.


Fraaije diensten

Fraaije diensten is in 2018 opgericht door Bas Fraaije. Als sociaal wetenschappelijk onderzoeker, bedrijfskundige, conflictcoach en mediator ben ik gespecialiseerd in de sociale context van samenwerkingen, samenleven en relaties. Samen is de kern waar mijn dienstverlening om draait. Op het gebied van samenwerken, samenleven en relaties zijn conflicten, ook bij mij, onderdeel van de realiteit. Iedereen heeft daarbij zijn of haar eigen manier om met conflicten om te gaan. Hoe om te gaan met conflicten is bij organisaties vaak minder natuurlijk geregeld dan bij mensen en daar is nu juist de winst te pakken.  

In sommige gevallen kom je er samen niet uit en kan een onafhankelijke en onpartijdige buitenstaander (arbiter, rechter, coach of mediator) hulp bieden. Ik zie in veel gevallen de meerwaarde van mediation en daarom heb ik de opleiding tot mediator afgerond. Als generalist ben ik gericht op de zakelijke mediation martkt en gespecialiseerd in familiebedrijven. 

Er zijn verschillende manieren van conflictbemiddeling waarbij een buitenstaander betrokken wordt. Conflict mediation is er hier één van. Als mediator (onafhankelijke en onpartijdige buitenstaander) begeleidt ik het proces met betrekking tot het voorkomen en het oplossen van conflicten en regisseer ik het mediationproces waardoor partijen 'zelf', veilig en rechtvaardig over alle relevante zaken aan een duurzame gezamenlijke oplossing kunnen werken. Als conflict mediator heb ik geen panklare oplossing voor een conflict, maar ben ik wel geïnteresseerd in de situatie, het verhaal, de interactie en de oplossingen.


Wat is mediation?

In de mediation literatuur zijn verschillende definities van  mediation. In mijn eigen woorden is mediation een manier van conflictbemiddeling, waarbij conflictpartijen een neutrale en onafhankelijke partij (een mediator) aanstellen voor de begeleiding van het proces. Het proces bestaat uit communiceren, onderhandelen en afspraken vastleggen. Partijen nemen vrijwillig deel aan een mediationtraject en gaan onder begeleiding van de mediator werken aan een gezamenlijke duurzame oplossing. 

Een mediator is onpartijdig en tijdens het proces geldt geheimhouding, waardoor partijen veilig, open en vrij met elkaar in gesprek kunnen gaan. In het mediationtraject begeleidt de mediator partijen bij de communicatie en onderhandelingen om afsluitend bindende afspraken vast te kunnen leggen in een vaststellingsovereenkomst. Tijdens een mediationtraject zijn alle partijen gelijkwaardig en kunnen ze op elk gewenst moment de mediation stopzetten.

Conflict mediation biedt de mogelijkheid om in conflictsituaties zelf naar een oplossing te zoeken. Daarnaast ben ik ervan overtuig d dat in veel gevallen een eigen oplossing meerwaarde biedt ten opzichte van een door een derde aangedragen oplossing. Daarbij is een gevecht (zoals een rechtzaak) meestal intensief en levert het schade op, terwijl een open en positieve confrontatie (mediationtraject) meer op kan leveren dan het schaadt. Één van de voornaamste meerwaarde van een conflict mediator is zijn onafhankelijkheid. Daarnaast wordt ook de hulp die de mediator kan bieden bij het structureren en vergaren van relevante informatie als een meerwaarde ervaren. Hieronder nog een aantal voordelen van mediation.


Voordelen van mediation

  • Een mediator helpt structuur en inzicht te brengen in een conflict, waardoor partijen zelf wel overwogen beslissingen nemen. 

  • Zelfbeschikking, dus gezamenlijk naar oplossingen zoeken in plaats van dat een buitenstaander een oplossing opgelegd.

  • Sneller en voordeliger dan andere vormen van conflictbemiddeling zoals een juridisch traject of arbitrage.
  •  Conflict verbreden waardoor er in één mediationtraject meerdere conflictpunten worden behandeld.
  •  Conflict mediation is gericht op coöperatie waardoor schade wordt beperkt.
  •  Conflict mediation is een toekomstgerichte positieve aanpak die kijkt naar wat echt belangrijk is.

  •  Conflict mediation biedt de mogelijkheid om het mediation traject situatiespecifiek vorm gegeven.

Mocht u meer informatie over mediation zoeken verwijs ik u naar de kennisbank of kunt u vrijblijvend contact met me opnemen.


Werkwijze bij conflict mediaton

In een mediationtraject begeleidt mediator van Fraaije diensten partijen op een no-nonsense en proffesioneel wijze. Dit kan zowel traditioneel als doormiddel van online mediation. Het mediation proces wordt aangegaan om tot de meest optimale gezamenlijke oplossing te komen. Daarbij staan rust, respect, eerlijkheid, luisteren en elkaar begrijpen centraal. Middels een gestructureerd mediation proces (conflict uitdiepen, conflictpunten inventariseren en structureren, kijken wat in deze situatie de meest passende mogelijkheden zijn) werken de partijen naar gezamenlijke afspraken. Deze afspraken worden meestal vastlegt  in een vaststellingsovereenkomst. Tijdens een mediation krijgen de ervaringen uit het verleden, de realiteit van het heden en de verwachtingen voor de toekomst aandacht.

Als mediator regisseer ik het proces waardoor er voortvarend en constructief gecommuniceerd en onderhandelt wordt over belangen die er echt toe doen. Daarbij pas ik mijn stijl en aanpak aan op de situatie en kunt u vrij aan gezamenlijke oplossingen werken. Benadrukt wordt dat u met deze werkwijze zelf de mogelijkheid heeft om uw belangen vertrouwelijk en direct te behartigen. Daardoor heeft u invloed op de uitkomst en uw eigen toekomst. Zelf afspraken maken over wat voor u belangrijk is en de gezamenlijke toekomst bepalen door zelf actief deel te nemen in het mediation proces.

De kosten van mediation verschillen per situatie omdat het steeds een unieke situatie betreft. Het is gangbaar, maar niet noodzakelijk,  dat beide partijen de mediation kosten evenredig verdelen. Fraaije diensten werkt op basis van een uurtarief van 135,00 euro inclusief btw. Echter kunnen afspraken worden gemaakt over de mediation kosten. Per situatie kan een inschatting worden gemaakt zodat er vooraf een afgesproken prijs kan worden vastgelegd.


Kom in contact

Zit u in een conflictsituatie zoals een echtscheiding of arbeidsconflict en komt u er samen niet uit? Dan nodig ik u uit voor een vrijblijvende kennismaking. Daar kunnen we uw conflictsituatie bespreken en kijken welke mogelijkheden mediation biedt. Ik help u graag conflictsituaties positief doordacht aan te pakken.

Indien u vragen heeft over conflict mediation, of conflictmanagement kunt u uiteraard kosteloos en vrijblijvend Contact opnemen.Contactgegevens

Fraaije diensten

Bas Fraaije

Gruttolaan 6 te Vught

Email: info@komersamenuit.nl

Telefoon: 06-48 96 39 41 

 
 
 
 
E-mailen
Map
Info
LinkedIn